Kokoelma-ahdistus on eräs ahdistuksen alalaji, joka on tyypillinen museoammattilaisille, erityisesti kokoelmien parissa työskenteleville. Sitä esiintyy muillakin kokoelmakeskeisillä kulttuurialoilla.

Ahdistus kumpuaa teorian ja käytännön välisestä ristiriidasta. Vaivasta kärsivä henkilö tietää teorian tasolla hyvin tai erinomaisesti kuinka kulttuurilaitoksen kokoelmia tulisi kartuttaa ja hoitaa. Koska teorian soveltaminen käytäntöön on esimerkiksi resurssisyistä vaikeaa tai jopa mahdotonta, aiheuttaa ristiriitatilanne kokoelmista vastuussa olevassa alakuloa, stressiä, masennusta, epätoivoa, harmia ja lohduttomuuden tunnetta. Museologisen kirjallisuuden lukemisen tiedetään voimistavan oireita.

Vaivaan ei ole toistaiseksi keksitty toimivaa lääkettä tai hoitoa. Kyökkipsykologit kuitenkin arvelevat, että suklaan syöminen ja muiden asioiden ajatteleminen saattavat lievittää oireita väliaikaisesti.