Ruotsalainen Kerstin Wenström muistuttaa vuonna 1910 julkaistun kirjansa Hälsa och skönhet – hygieniska råd för kvinnan johdannossa, ettei vanhassa sananparressa mainittua ajatusta terveestä sielusta terveessä ruumiissa sovi unohtaa. Sillä nainen, joka säntillisesti ja säännöllisesti pitää huolta vartalonsa hoidosta, saattaa saavuttaa yhdellä kertaa kaksi tärkeätä päämäärää: terveyden ja kauneuden. Johdannon sävy ei jätä epäselväksi, kumpaa näistä kirjailijatar pitää tavoiteltavampana palkintona.

 

Kauneus ei suinkaan tule kaikkien naisten osaksi luonnostaan, Wenström huomauttaa, vaan suurin osa joutuu työskentelemään puoleensavetävän ulkomuodon saavuttamiseksi. Kiinnittämällä huomiota kävelytapaansa, ryhtiinsä, puheeseensa, kasvojensa ilmeisiin sekä vaatetukseensa saattaa vaatimattomattomampikin nainen lisätä sulokkuuttaan muiden silmissä. Toisaalta kauniit ja ystävälliset ajatukset kirkastavat kantajansa kasvoja, minkä vuoksi onkin suositeltavampaa harjoittaa itseään positiiviseen ajattelutapaan kuin esimerkiksi käyttää päivänsä murehtimalla nenänsä muotoa.

 

Wenströmin mukaan ei minään varhaisempana maailman aikana ole omistettu niin paljon aikaa ja aatoksia naiskulttuurille kuin nykyään [1900-luvun alussa]. Tänä päivänä ei olekaan tavatonta, että omistautumisen tuloksena nainen saavuttaa kypsempinä vuosinaan suuremman sulokkuuden kuin nuoruutensa kukoistuksessa.

 

Kauneuteen voidaan päästä monin tavoin, mutta yleensä sen perustana on hyvä terveys. Terveydenhoidossa taas ei milloinkaan tule unohtaa raittiin ilman ja puhtaan veden merkitystä  jälkimmäistä tulee käyttää niin sisällisesti kuin ulkoisestikin. Wenström antaa kirjan lukijoille muitakin neuvoja, jotka opastavat kauneuden saavuttamiseen ja ylläpitoon. Yksi keskeinen asia jää kuitenkin mainitsematta: miksi naisen on niin tavattoman tärkeätä olla viehättävä.

 

Ja miksi edelleenkin, liki 100 vuotta myöhemmin, naisen on niin tärkeätä olla visuaalisesti miellyttävä?

 

 

Lähde: 

 

Kerstin Wenström, 1910: Hälsa och skönhet – hygieniska råd för kvinnan.