Nyt aurinko porottaa pilvettömältä taivaalta, ja tietokoneen ääreen voisi suorastaan sulaa. Jäätelön kulutus lähestyy litraa päivässä. Kohta on kuitenkin jälleen syksy ja sitten talvi. Vaatekaupoissa vuodenajanvaihdokseen on jo varauduttu, ja elokuisen helteen humalluttamat vihoviimeiset kesälomalaiset myllertävät vaaterekkejä ja -pinoja turhautuneina, polttavaakin polttavamassa vilpoisempien vaatteiden kaipuussaan.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Ja vaatekaupat ovat tietysti aivan oikeassa. Kylmää ja pitkää talvea varten varustautumista ei voi milloinkaan aloittaa liian aikaisin. Sen lisäksi, että lahjavarantoja pitää alkaa kerryttää uhkaavasti lähestyvää joulua varten (monet ovat keruupuuhat jo toki aloittaneetkin!), on syytä kiinnittää huomiota paukkupakkasilta suojaavan parran kasvatukseen ja käytännölliseen hiusten pituuteen. Nämä kun eivät aivan yhdessä yössä kasva toivottuun mittaan. Näin kertoo L.A. Soldin karvoituksen iloista 1859 ilmestyneessä teoksessaan Tähdellisimmät mietteet Terveen ihmisen elämästä ja terveyden hoidosta:

 

”Englannissa on hawaittu huuliparran jotenkin suojaawan rintataudeilta. Berliinissä on erinomattain Schölein hawainnut leuka- ja kaulaparran ajamatoinna hyödyttäwän ihmisiä, jotka kärsiwät wilustumisesta usein syntywiä kaulakipuja. Ehkä siis teemme paraiten, jos emme aja partaa, waan pidämme sen enemmin tai wähemmin pitkänä, erinomattain talwella, estääksemme sen kautta parran alla olewia osia jos wähemminkin wilustumasta. -- -- Hiukset suojaawat myös wilulta. Ne eiwät siis ole koskaan leikattawat hywin lyhyiksi. -- -- Hiukset ja parta owat siistittäwät joka aamuna sekä näyksi että hyödyksi, sillä sen kautta wälttywät hiuksilta ja parralta peitetyt ihopaikat lian waikuttamasta wahingosta ja lika ei tule estämään haihtumista. Kampaamisen ja sitten mahdollisesti harjaamisen pitää tapahtua hitaasti ja warowasti, etteiwät hiukset ja parta repeytyisi tahi irtautuisi -- --. Tästä lienee paikallansa muistuttaa, ett’emme tiedä jos guttaperkakammat, joita nykyään on kaupan, owat wahingoittamattomia tahi ei, wastaiseksi älkäämme niitä siis käyttäkö. Pikkulapsille ei sowi kampaaminen eikä harjaaminen, sillä ne kihoittawat heidän ihoansa kowin paljon.”

 

809826.jpg

Ehtiikö Miehen tuore parransänki saavuttaa riittävän pituuden ennen pakkasia?

 

Valokuvatorstain haastesanana on tuore.

 

* Kun olin lapsi, isäni antoi minulle parransiemeniä hankaamalla parransänkeään leukaani vasten. Eivät nuo siemenet kuitenkaan itäneet, mokomat.